radny

Radny Robert Bujnowicz

Robert Bujnowicz

Radny RM

KW KONSTANTYNOWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Komentarze