radny

Radny Jadwiga Czekajewska

Jadwiga Czekajewska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

KWW ROBERTA JAKUBOWSKIEGO

 Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"

Komentarze