radny

Radny Jacek Jakubowski

Jacek Jakubowski

Radny RM

KWW ROBERTA JAKUBOWSKIEGO

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"

Komentarze