Komisja Budżetu i Finansów


Skład osobowy

Konrad Sudra

Konrad Sudra

Przewodniczący komisji

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Małgorzata Matyjak

Małgorzata Matyjak

Radna RM

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Dariusz Stelmasiak

Dariusz Stelmasiak

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Dariusz Korczyński

Dariusz Korczyński

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Radosław Radwański

Radosław Radwański

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Elżbieta Jabłońska

Elżbieta Jabłońska

Radna RM

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Marek Łopaciński

Marek Łopaciński

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Gabriela Szczepaniak

Gabriela Szczepaniak

Radna RM

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Przewodnicząca Klubu Radnych "Wspólnie dla...

 Beata Szymonowicz

Beata Szymonowicz

Radna RM

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Robert Bujnowicz

Robert Bujnowicz

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Aneta Malczewska

Aneta Malczewska

Radna RM

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Sławomir Młynarczyk

Sławomir Młynarczyk

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Przewodniczący Kluby Radnych "Nasz...

Jacek Jakubowski

Jacek Jakubowski

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Jadwiga Czekajewska

Jadwiga Czekajewska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla...

Komentarze