Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego


Skład osobowy

Robert Bujnowicz

Robert Bujnowicz

Przewodniczący komisji

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Małgorzata Matyjak

Małgorzata Matyjak

Radna RM

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Dariusz Korczyński

Dariusz Korczyński

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Radosław Radwański

Radosław Radwański

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Elżbieta Jabłońska

Elżbieta Jabłońska

Radna RM

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Marek Łopaciński

Marek Łopaciński

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Gabriela Szczepaniak

Gabriela Szczepaniak

Radna RM

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Przewodnicząca Klubu Radnych "Wspólnie dla...

Konrad Sudra

Konrad Sudra

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Michał Szymczak

Michał Szymczak

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023. Klub Radnych "Nasz Konstantynów"

Aneta Malczewska

Aneta Malczewska

Radna RM

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Sławomir Młynarczyk

Sławomir Młynarczyk

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Przewodniczący Kluby Radnych "Nasz...

Jacek Jakubowski

Jacek Jakubowski

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Jadwiga Czekajewska

Jadwiga Czekajewska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla...

Komentarze