Komisja Rewizyjna


Skład osobowy

Marek Łopaciński

Marek Łopaciński

Przewodniczący komisji

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Małgorzata Matyjak

Małgorzata Matyjak

Radna RM

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Dariusz Stelmasiak

Dariusz Stelmasiak

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Dariusz Korczyński

Dariusz Korczyński

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Gabriela Szczepaniak

Gabriela Szczepaniak

Radna RM

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Przewodnicząca Klubu Radnych "Wspólnie dla...

 Beata Szymonowicz

Beata Szymonowicz

Radna RM

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Konrad Sudra

Konrad Sudra

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Michał Szymczak

Michał Szymczak

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023. Klub Radnych "Nasz Konstantynów"

Robert Bujnowicz

Robert Bujnowicz

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Aneta Malczewska

Aneta Malczewska

Radna RM

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Sławomir Młynarczyk

Sławomir Młynarczyk

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Przewodniczący Kluby Radnych "Nasz...

Jacek Jakubowski

Jacek Jakubowski

Radny RM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 2023. Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"...

Komentarze