radny

Radny Marek Łopaciński

Marek Łopaciński

Radny RM

KKW SLD LEWICA RAZEM

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Komentarze