radny

Radny Małgorzata Matyjak

Małgorzata Matyjak

Radna RM

KW KONSTANTYNOWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"

Komentarze