radny

Radny Sławomir Młynarczyk

Sławomir Młynarczyk

Radny RM

KW KONSTANTYNOWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Przewodniczący Kluby Radnych "Nasz Konstantynów"

Komentarze