Przewodnicząca Rady Miejskiej

Imię i nazwisko

Jadwiga Czekajewska

Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego.