radny

Radny Gabriela Szczepaniak

Gabriela Szczepaniak

Radna RM

KWW ROBERTA JAKUBOWSKIEGO

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Przewodnicząca Klubu Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"

Komentarze