radny

Radny Michał Szymczak

Michał Szymczak

Radny RM

KWW MICHAŁA SZYMCZAKA

Radny Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Klub Radnych "Nasz Konstantynów"

Komentarze