radny

Radny  Beata Szymonowicz

Beata Szymonowicz

Radna RM

KWW ROBERTA JAKUBOWSKIEGO

Radna Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego kadencji 2018 - 2023.

Klub Radnych "Wspólnie dla Konstantynowa"

Komentarze